Flutter

חתימה דיגטלית כעל מסמכים - Digital signing on documnts

חתימות דיגיטליות

חתימה באמצעים דגיטליים, הולך ונפוץ היום בעולם הדיגטלי שלנו ההולך ומתקדם וחברות רבות הופכות את זה לסטנדארט אצלם, כך שאפילו הבנקים החלו לאחרונה להחתים לקוחות באמצעות פדים אלו. אלא, שנושא זה עדיין צריך התקדמות. למשל, מרבית החברות שמשתמשות באמצעי זה משתמשים בפד שחור שבו הלקוח לא רואה בכלל את החתימה של עצמו וחותם בצורה עיוורת.

דוגמא של פד כזה.

במספר מקומות אף ראינו משהו מתקדם יותר. המדובר בפד שבו אני כן רואה את החתימה שלי, אך גל קשר בין החתימה למסמך נתון לדמיוני הפורה!!!


הגדילו לעשות הבנקים. לאחרונה ראיתי שמספר בנקים הכניסו מערכת פד שבו מוצג המסמך לחתימה, אך השטח של החתימה הפרד לחלוטין מהמסמך שעליו צריך לחתום והתוצאה היא שוב שהחותם, לא חתם ממשל על המסמך המדובר, רק המערכת מצמידה את חתימתו לאח מכן למסמך המדובר ומאין לי שאכן המסמך המדובר זהה למסמך שעליו הם הצמידו את החתימה?

הפתרון שלנוהחתימה נעשית על גבי המסמך ובמקום המסומן לו (בצהוב) בלבד. אם הוא מנסה לחתום במקום אחר או לקשקש, תופיע לו ההודעה הבאה:ניתן לדפדף על פני העמודים באמצעות האצבע כפי שאנחנו עושים במסמכי על גבי הסמארטפון שלנו. ראו כאן בדוגמה:

-
אימאג' נט בע"מ
ז'בוטינסקי 168, בני ברק 51360
טל. 03-6164916. פקס. 03-6164917
אתר היינות הישראליי האתר החדש של אימאג'נט בע"מ הקניון היהודי iPhone Applications